ENG
BERRE_elektronisk lagring

Foto: Berre

Overføring av arkiv til depot

Offentlige virksomheter skal overføre eldre og avsluttede arkiver til et arkivdepot. Statlige virksomheter avleverer arkivene sine til Arkivverket, mens kommuner og fylkeskommuner deponerer arkivene til egne arkivdepot. Veilederne nedenfor hjelper dere å få oversikt over hvilke krav som gjelder ved overføring av arkivmateriale og hvordan man får i stand en overføring. Ønsker man å overføre et arkiv fra privat sektor, finner dere nyttig informasjon på våre nettsider merket «Tjenester for privat sektor».

Overføring av elektroniske arkiver
Overføring av elektroniske arkiver
Følgende arkiv skal avleveres til arkivdepot: Elektroniske arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er lagt ned eller har avsluttet virksomheten.

Denne veilederen forklarer hvordan virksomheter kan konvertere sine avsluttede analoge arkiver til et digitalt format.

Overføring av papirarkiver
Overføring av papirarkiver
Veilederne nedenfor hjelper dere å få oversikt over hvilke krav som er knyttet til en avlevering. Her finner dere også praktiske råd og anbefalinger om hvordan man best forbereder arkivet for avlevering. Veilederne er oppdelt i to grupper: Felles veiledere og virksomhetsspesifikke veiledere. De felles veilederne er skrevet med utgangspunkt i statlige virksomheter, men kan også være relevante for andre offentlige virksomheter eller arkiver etter privat sektor. De virksomhetsspesifikke veilederne retter seg direkte mot utvalgte virksomheter.