Tilsyn

Arkivverket skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjons-forvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivenes liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i dagligarkiv til langtidslagring i arkivdepot.

Om Arkivverkets tilsynsvirksomhet
Om Arkivverkets tilsynsvirksomhet
Arkivverket fører tilsyn for å øke offentlig sektors arkivbevissthet og kompetanse, og for å kartlegge arkivtilstanden med sikte på å iverksette tiltak for forbedret dokumentasjonsforvaltning.
Gjennomføring av tilsyn
Gjennomføring av tilsyn
Tilsyn innebærer mer enn et møte mellom Arkivverket og tilsynsobjektet. Tilsyn er en prosess som består av flere trinn og pågår over en periode.
Planlagte tilsyn
Planlagte tilsyn
På denne siden finner du listen over planlagte tilsyn i 2024. Vi gjennomfører i tillegg enkelte tilsyn på kort varsel i forbindelse med konkrete hendelser.
Tilsynsrapporter fra KOMMUNAL sektor
Tilsynsrapporter fra KOMMUNAL sektor
Her finner du rapporter fra gjennomførte tilsyn i kommunal sektor, inndelt etter fylke/region.
Tilsynsrapporter fra STATLIG sektor
Tilsynsrapporter fra STATLIG sektor
Her finner du rapporter fra gjennomførte tilsyn i statlig sektor, inndelt etter fagområde.
10 tips til god dokumentasjonsforvaltning
10 tips til god dokumentasjonsforvaltning
Hvordan forbedre arkiv og dokumentasjonsforvaltning i offentlige virksomheter? Basert på arkivregelverket, tilsynsfunn og beste praksis har vi oppsummert 10 tips til god dokumentasjonsforvaltning.