ENG

Tjenester for privat sektor

Arkivverket veileder både private virksomheter og privatpersoner i spørsmål om privatarkiv. Her har vi samlet Arkivverkets tjenester knyttet til bevaring av privatarkiver.

Veiledning om privatarkiv

Formål

Arkivverket veileder både private virksomheter og privatpersoner i spørsmål om privatarkiv.

Beskrivelse

Ønsker du veiledning om privatarkiv kan du beskrive problemstillingen og sende en henvendelse til postmottak@arkivverket.no. 

Før du kontakter oss kan det imidlertid være lurt å sette seg inn i regelverket og veiledningene som finnes på våre nettsider.


Les mer

Arkiver fra privat sektor

Avlevering av privatarkiv

Formål

Arkivverket vurderer om private arkiv er verneverdige og inngår avtale om overføring og vilkår for bruk av arkivet, dersom det avgjøres at det skal avleveres til Arkivverket.

Beskrivelse

Dersom du ønsker å avlevere eller deponere et privatarkiv, eller har behov for en vurdering, kan du sende en henvendelse til postmottak@arkivverket.no hvor du beskriver arkivet.

Arkivet skal ordnes, og det skal inngås skriftlig avtale om overføring.

 

Les mer

Veileder for overføring av arkiv etter nedlagte private virksomheter

Veileder for overføring av personarkiv