For arkivsektoren/depot

Her finnes informasjon om mottak, test og langtidslagring av elektronisk og analogt arkivmateriale, samt en oversikt over tilgjengelig metodikk og verktøy og løsninger.

Mottak og bevaring av elektroniske arkiver i depot
Mottak og bevaring av elektroniske arkiver i depot
Denne siden inneholder informasjon om mottak av elektroniske uttrekk.
Mottak og bevaring av papirarkiver i depot
Mottak og bevaring av papirarkiver i depot
Her finnes informasjon om håndtering av papirarkiver i depot.
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse
Arkivbeskrivelse er et fellesbegrep for informasjonen som registreres om et arkiv – og for arbeidet med å lage slike beskrivelser. Gode arkivbeskrivelser er nøkkelen til bruk av arkivene.
Langtidslagring av elektroniske arkiver
Langtidslagring av elektroniske arkiver
Elektronisk arkivmateriale som er testet og godkjent av Arkivverket, blir langtidslagret i Arkivverkets digitale sikringsmagasin.
Konservering
Konservering
Arkivmateriale må oppbevares under forhold som forsinker nedbrytningen så mye som mulig. Temperatur og relativ luftfuktighet er to viktige faktorer.
Mediekonvertering
Mediekonvertering
Mediekonvertering handler om å overføre fysiske og analoge kilder til digitalt format. Her finnes informasjon om skanning, indeksering og transkribering.
Tilgjengeliggjøring
Tilgjengeliggjøring
Det er seksjonen Tilgjengeliggjøring i Arkivverket som har ansvaret for å publisere og tilgjengeliggjøre digitaliserte arkiver. Publiseringskanalen er Arkivverkets kildenettsted Digitalarkivet.