ENG
Stavanger_sett_fra_fly

Datasjø kan brukes for å sikre bedre innsyn i dokumentasjon

Det er fullt mulig å publisere kommunale data via datasjø til eInnsyn.no. Det viser et samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, Digitaliseringsdirektoratet og Stavanger kommune.

Foto av en mann foran en bygning
Arkivsjef i Stavanger byarkiv Mentz von Erpecom Vikse. Foto: Monica Risnes.

Stavanger kommune har vært tatt opp i vår regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet (se faktaboks). I prosjektet testet vi ut om det var mulig å publisere dokumentasjon fra politiske prosesser via datasjø og til eInnsyn.no.  

Dette viser seg å være fullt mulig teknisk sett, noe som viser fleksibiliteten i hvilke systemer som kan levere data til eInnsyn.no. Samtidig har vi lært det må utvises forsiktighet ved bruk av datasjø der dokumentasjonen kan inneholde mer personsensitive data enn det som er testet ut her. 

– At vi kan publisere til eInnsyn.no direkte fra datasjø, kan bidra til at forvaltningen kan gi innsyn i en større del av saksbehandlingen sin enn de gjør i dag, sier Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket. – Det er ikke bare teknisk mulig, men vi mener også at det er i tråd med gjeldende lovverk.  

Stavanger kommune selv er også fornøyde: – Dette samarbeidsprosjektet har vært svært vellykket, sier arkivsjef i Stavanger byarkiv Mentz von Erpecom Vikse. – Dette er en god arena for innovasjon innenfor arkivfeltet på tvers av forvaltningsnivåene.  

Ønsker å teste ut metodikken ytterligere 

Sammen med Stavanger kommune har vi nå utforsket ulike scenarier der kommuner i framtida kan bruke datasjø i dokumentasjonsforvaltningen. Vi ønsker nå å teste metodikken ytterligere.  

– Dette er et utrolig spennende resultat, og viser hvor viktig det er at vi samarbeider på tvers av forvaltningsnivåer, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Nå håper jeg enda flere ønsker å teste ut nye løsninger sammen med oss i den regulatoriske sandkassen vår.  

Jobber du med datasjø i dokumentasjonsforvaltningen? Send oss gjerne en e-post! 

Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet

  • Regulatoriske sandkasser brukes for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (2019). I en regulatorisk sandkasse får virksomheter teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som de får tett oppfølging. 

  • Arkivverkets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.  

  • Nye søkere tas opp i sandkassen noen ganger i året. Neste søknadsrunde lanseres fortløpende.