ENG
Inga_Bolstad_AV_00203_Foto_Sofie_Holberg

Riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Arkivverket

Høringssvar om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Arkivverket har svart på høringen om rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Se lenker til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og Arkivverkets høringssvar nederst.

–  Dette er en viktig rapport, og Arkivverket har vært opptatt av å levere et godt høringssvar. Vi mener at Arkivverket kan bidra til forsoning på flere måter, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Kommisjonen, som ble ledet av Dagfinn Høybråten, ble oppnevnt av Stortinget i 2018 for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.  I 2023 var rapporten klar og skal etter planen behandles i Stortinget før sommeren i år. Kommisjonens arkiver er avlevert til Arkivverket. 

I høringsuttalelsen trekker vi særlig frem tre områder som angår Arkivverket og hva vi kan bidra med i forsoningsarbeidet: forvaltning av og tilgang til dokumentasjon for kulturarv, identitet, historisk og rettslig kunnskapsutvikling, tillitsbygging i det samiske samfunnet og kunnskap om og dialog med ulike samiske brukergrupper for å utvikle en bedre tilgang til slik dokumentasjon.

Til slutt inviterer Arkivverket til dialog med de aktuelle myndigheter om det videre arbeidet med å realisere kommisjonsrapportens forslag til tiltak.