ENG

Tilbud om digitalisering på forespørsel

Arkivverket tilbyr tjenesten digitalisering på forespørsel. Dette tilbudet er gratis og et alternativ til lesesalsbesøk for arkivbrukere som ønsker tilgang til materiale som ikke finnes digitalt tilgjengelig på Digitalarkivet.

Arkivmateriale som digitaliseres på forespørsel, blir lagt ut på Digitalarkivet. Opplysninger som ikke kan være fritt tilgjengelig, blir bare synlig ​for den eller de som skal ha tilgang.

Ulike brukergrupper får ulikt tilbud: 

 • For offentlig forvaltning er det ingen begrensninger for hvor mye som kan bestilles, men ved spesielt store bestillinger vil alternativer bli vurdert. Vi digitaliserer kun hele stykker eller mapper.

 • Forskere, studenter, forfattere og journalister kan bestille digitalisering innenfor følgende rammer: 

  • ​​​​​​Antall bestillinger pr. kalenderår pr. person er begrenset til tre. 

  • Bestillinger kan bare omfatte arkivmateriale som er beskrevet i Arkivportalen. En bestilling kan omfatte maksimalt fem arkivbokser/protokoller eller ti mapper. 

  • Alternativt kan en bestilling omfatte inntil fem foto, kart, tegninger og segl. Disse fem må tilhøre samme arkivboks eller ikke mer enn tre ulike mapper beskrevet i Arkivportalen.

 • Andre arkivbrukere kan bestille digitalisering innenfor følgende rammer: 

  • Antall bestillinger pr. kalenderår pr. person er begrenset til to. 

  • Bestillinger kan bare omfatte arkivmateriale som er beskrevet i Arkivportalen. En bestilling kan omfatte maksimalt to arkivbokser/protokoller eller fire mapper.​ 

  • Alternativt kan en bestilling omfatte inntil fem foto, kart, tegninger og segl. Disse fem må tilhøre samme arkivboks eller ikke mer enn tre ulike mapper, beskrevet i Arkivportalen.​
    

I tråd med Arkivverkets serviceerklæring, hvor allment innsyn prioriteres etter rettigheter og faglige behov, forbeholder Arkivverket seg retten til midlertidig å stenge for nye bestillinger fra brukere uten faglig behov i perioder hvor kapasiteten er sprengt og leveringstiden beregnes til lenger enn seks uker. Brukere uten faglig behov vil da bli henvist til å besøke våre lesesaler. Et lesesalsbesøk kan også være nødvendig for å avgrense og/eller konkretisere en bestilling.​ 

Arkivverket kan avslå forespørsler med henvisning til at det bestilte arkivmaterialet vil bli gjenstand for systematisk digitalisering. Pr. september 2022 gjelder dette kirkebøker, skifteprotokoller, dødsfallsprotokoller, jordskifteprotokoller, ekstrarettsprotokoller, borgerlige vigselsprotokoller og flytte- og fremmedprotokoller. 

Landssvikarkivet vil bli digitalisert i løpet av de kommende årene. Forskere, studenter, forfattere og journalister kan be om at saker som er utilgjengelige fordi de er sendt til digitalisering, kan bli prioritert. Vi vil også vurdere forespørsler om å prioritere digitalisering av landssviksaker med stor allmenn interesse. Andre forespørsler vil bli avslått.

Forespørsler om ny skanning av allerede digitalisert arkivmateriale vil heller ikke bli prioritert.

Hva forventes av deg?

Du må på forhånd foreta katalogsøk i Arkivportalen og finne fram til arkivreferanse for materialet du ønsker skannet. 

Det vil være begrensninger med hensyn til hvor mye Arkivverket kan ta på seg å digitalisere på kort tid. Vi anmoder deg derfor om å begrense din bestilling så mye som mulig. I noen tilfeller kan vi vurdere adgang til våre lesesaler som et alternativ.

Dersom du ønsker tilgang til materiale som er klausulert, forventer vi at du på forhånd har fått innvilget innsyn i arkivmaterialet. Søknader om innsyn i taushetsbelagte opplysninger skal sendes skriftlig via skjema under Våre tjenester (krever innlogging), alternativt som brev i posten. Svar sendes via Digipost eller brev. Når innsyn eventuelt er innvilget, benytter du skjemaet for bestilling av skanning og oppgir saksnummeret for vedtaket om innvilget innsyn. Hvis det viser seg at det er bestilt taushetsbelagte opplysninger for digitalisering uten vedtak om innsyn, vil henvendelsen måtte vurderes for innsyn på linje med andre henvendelser om innsyn i taushetsbelagt materiale. 

Du trenger en brukerkonto i Digitalarkivet. Dersom du ikke har dette fra før, kan du opprette brukerkonto her

Du bestiller skanning via dette skjemaet:

Har du behov for tilgang til lesesal ut over det som er mulig å skanne eller innenfor våre nåværende åpningstider, tester vi frem til sommeren 2023 ut et tilbud om utvidet tilgang til våre lesesaler ved statsarkivene og Riksarkivet